Welkom

Politiek draait om het afwegen van belangen en het durven nemen van beslissingen, waarin zoveel mogelijk inwoners zich herkennen. Dat geldt voor alle bestuurlijke niveaus, maar nergens staat de inwoner zo dichtbij als bij de lokale overheid. Alle genomen besluiten of die nu sociaal of ruimtelijk van aard zijn, hebben direct gevolgen op de woon- en leefwereld om ons heen. Om die reden is het leuk en uitdagend om in de gemeentelijke politiek actief te zijn. Bovendien: Oost, West, Thuis Best. Nergens voel je zo’n grote verbondenheid en betrokkenheid bij dan de wereld en de mensen dichtbij huis.

Als wethouder werk ik dagelijks aan een veiligere, mooiere en socialere gemeente Asten. In mijn optiek kan dat alleen in nauwe samenwerking met inwoners en belangengroeperingen. De overheid kan pas goed functioneren, als inwoners vertrouwen hebben in de gekozen aanpak en hoe kan dat beter dan hen in een zo vroeg mogelijk stadium bij plannen te betrekken. Daarnaast beschikken veel inwoners over specifieke kennis en kunde. Door die kennis en kunde te gebruiken komen we gezamenlijk tot de beste oplossingen voor ons dorp. Het is overigens ook de reden waarom het CDA goed bij mij past. Mijn handelen is net als die mijn politieke partij gebaseerd op (de kracht van) de gemeenschap. Niet links, niet rechts, maar voor iedereen.