Over John

Mijn naam is John Bankers: wethouder in de gemeente Asten en lijsttrekker voor de CDA-afdeling Asten-Heusden-Ommel bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Naast mijn baan als wethouder maak ik graag stedentrips, geniet van avondjes tafelen met familie en vrienden, kijk graag voetbal, kijk en beoefen wielrennen en ben bovenmatig geïnteresseerd in alles rondom media, televisie en fotografie. Ik ben woonachtig op de Voordeldonk in Asten en heb een relatie met mijn vriendin Laura.

Het wethouderschap is een bijzondere baan. De baan vraagt om het managen van veel relaties: met inwoners en belangenorganisaties, de gemeenteraad, de collega’s in het college van Burgemeester en Wethouders, de ambtelijke organisatie, andere gemeenten in de regio en geledingen binnen mijn politieke partij. Het dynamische speelveld daagt mij uit en past mij ook. Als bestuurder wil ik namelijk de afstand tussen de gemeentelijke organisatie en de inwoners zo kort mogelijk houden. Het is daarbij belangrijk om open en eerlijk te communiceren met onze inwoners, zodat mensen weten wat er leeft en waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Uiteindelijk moet ik mijzelf aan het einde van de dag recht in de spiegel kunnen aankijken.

In potentie heeft de gemeente Asten alles wat nodig is om ergens fijn te wonen, te werken en te leven: een groene omgeving, goede bereikbaarheid, volop werkgelegenheid, een sterke gemeenschapszin en een breed aanbod aan (sport)voorzieningen, winkels en horeca. Tegelijkertijd zijn er nog voldoende uitdagingen op gebieden als woningbouw, het zoeken naar de juiste balans in ons buitengebied én de overgang naar een meer energieneutraal en klimaatbestendig Asten, Heusden en Ommel. Asten is mijn thuis en daar wil ik graag mijn bijdrage aan (blijven) leveren.

In 2022 voer ik voor het eerst de kandidatenlijst van het CDA Asten-Heusden-Ommel aan bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart van dit jaar. Het is een eer om met een geweldig leuk team te werken aan onze campagne en onze plannen voor de drie kernen in de periode 2022-2026. Meer informatie over onze CDA-afdeling is te vinden op: Asten-Heusden-Ommel (cda.nl)

CV John Bankers

John Bankers (1982) is opgegroeid in Asten. Hij studeerde eerst journalistiek in Tilburg aan de Fontys Hogeschool voor Journalistiek. Daarna volgde de studie politicologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Na zijn studies is hij gaan werken voor management- en adviesbureau BMC en later als (senior) beleidsadviseur sociaal domein voor achtereenvolgens de gemeenten Beesel, Eindhoven en Venlo.

Naast zijn maatschappelijk carrière was hij van 2010 tot 2020 lid van de gemeenteraad van Asten. In die functie was hij onder meer woordvoerder van het CDA in de commissie Burgers en Ruimte, voorzitter van de commissie Algemene Zaken & Control en zes jaar lang fractievoorzitter van het CDA Asten-Heusden-Ommel.

In 2019 nam hij met succes deel aan de verkiezingen van de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Hij werd met voorkeursstemmen gekozen in het provinciale bestuur (ruim 4.800 stemmen). In de Statenfractie van het CDA was Bankers woordvoerder mobiliteit en plaatsvervangend woordvoerder voor zowel als het onderwerp klimaat en energie. Daarnaast was hij onafhankelijk voorzitter van de  Statencommissie natuur en milieu.

Bankers nam in september 2020 vroegtijdig afscheid van de Provinciale Staten, omdat hij eerder dat jaar op 14 april 2020 was beëdigd als wethouder in de gemeente Asten. Beide functies zijn niet met elkaar verenigbaar, omdat (de schijn van) belangenverstrengeling aanwezig is. Als wethouder in Asten is John Bankers verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, de invoering van de omgevingswet, de transformatie van het buitengebied, natuur en milieu, klimaat en energie, mobiliteit, openbare werken, onderwijshuisvesting, vergunningverlening en monumenten. Hij is ook dorpswethouder van de kern Ommel en eerste loco-burgemeester.