Eindelijk nieuwe ondergrondse glas- en luiercontainers

De gemeente Asten vervangt de glascontainers en plaats een extra luiercontainer om de inzameling van deze materialen te verbeteren. Er worden ondergronds glascontainers geplaatst aan de achterzijde van winkelcentrum het Kompas, het Vorstermansplein en de Kluisstraat. Met de bestaande ondergrondse glascontainers in de Tuinstraat en de Molenweg komt het aantal uit op vijf. De extra luiercontainer komt ook te staan op de parkeerplaats bij het Kompas.

Bovengrondse glascontainers

De bestaande bovengrondse glascontainers zijn 25 jaar oud. Uit controles is gebleken, dat de meeste glascontainers zijn versleten. Op een aantal plekken verdwijnen de glascontainers helemaal. Dat is in Loverbosch, het Kosmosplein en de Langstraat. Uit gegevens is gebleken dat deze glascontainer weinig worden gebruikt. De bovengrondse glascontainers op het Floraplein blijven voorlopig staan, omdat aan deze zijde van Asten al de nodige glascontainers verdwijnen. Als blijkt dat deze containers niet meer nodig zijn, worden deze later mogelijk ook verwijderd.

Bij Jong Nederland blijven de bovengrondse glascontainers aanwezig. Daar zijn de beste bestaande exemplaren bovengrondse containers geplaatst. Als het vervangen van de glascontainers gereed is, dan zijn er 8 glascontainers in Asten beschikbaar verspreid over 4 locaties, één locatie in Heusden en één locatie in Ommel.

Ondergrondse glas- en luiercontainers

De ondergrondse glascontainers zijn voorzien van vulgraadsensoren. De sensoren geven aan wanneer een glascontainer moet worden geleegd. Een efficiënter systeem van het ophalen van glas heeft positieve gevolgen voor de afvalstoffenheffing, die inwoners jaarlijks betalen voor het inzamelen van afval.

Daarnaast is gebleken dat de luiercontainer in de Tuinstraat over te weinig capaciteit beschikt voor de gehele gemeente. Om die reden is een extra luiercontainer geplaatst. De luiercontainers zijn straks voorzien van een paslezer. Inwoners betalen dan met een speciale pas per inworp. Nu moeten er nog zakken voor worden aangeschaft in de winkel. De huidige kosten van de zakken zijn vertaald naar de prijs per inworp, zodat de kosten voor inwoners voor het inzamelen van luier- en incontinentiemateriaal niet stijgen. Binnenkort informeert de gemeente Asten haar inwoners verder over het nieuwe systeem voor de luiercontainer.

Reactie wethouder

“Er is lang gesproken over de komst van nieuwe glascontainers en het plaatsen van een extra luiercontainer. Ik vond dat daar haast mee gemaakt moest worden. De glascontainers waren niet bepaald een plaatje voor het centrum. De problemen bij de luiercontainer waren misschien nog wel groter, want een beperkte capaciteit leidt simpelweg tot overlast. Met het plaatsen van de ondergrondse containers verbeteren wij de buitenruimte, kunnen wij het materiaal efficiënter ophalen door de ingebouwde sensoren en dat leidt ook nog eens tot lagere afvalkosten.”