Wonen: snel, overal en voor iedereen!

Het is onder veel inwoners in rap tempo een van de grootste zorgpunten geworden: een betaalbare of passende woning. De economie in de regio groeit, het aantal mensen dat zich in onze gemeente wil vestigen stijgt en dat is te merken aan zowel het aantal beschikbare woningen als de prijs van woningen. Voor starters is het lastig om een plek op de woningmarkt te krijgen. Voor senioren is het dan weer moeilijk om naar een passende woning door te stromen, waardoor voor gezinnen onvoldoende woningen vrijkomen om naar door te stromen. Daarnaast is er de wens vanuit de kleinere kernen om te bouwen in Heusden en Ommel om ook daar de leefbaarheid overeind te houden én is er de vraag naar voldoende huurwoningen in de gemeente Asten, zodat iedereen zich in Asten, Heusden of Ommel kan vestigen.

De voorbije tien jaar zijn er meerdere startersprojecten gerealiseerd, is er gebouwd op Loverbosch of in Heusden-Oost en her en der zijn er inbreidingsplannen geweest. Maar in algemene zin is er te weinig gebouwd om de stijgende vraag naar woningen het hoofd te bieden. De komende jaren moeten in het teken staan van een inhaalslag op de woningmarkt. Het motto is simpel: bouwen, bouwen, bouwen. Naast bouwen moet er ook passend woonbeleid zijn, zodat nieuwe woningen ook bij de juiste mensen terecht komen.

Concrete woningbouwplannen

Geen woorden, maar daden. En spreek ambitie uit. Na jarenlang te weinig woningen bouwen is het tijd voor een stap extra. Voor Asten geldt dat de locaties die vrijkomen door het verplaatsen van scholen goed benut moeten worden. Bouw bij de Lambertusschool bungalows voor senioren, die zodoende dichtbij het centrum en in een mooie omgeving de oude dag kunnen slijten. Hierdoor komen ook woningen vrij voor gezinnen. Bij de Bonifatiusschool is ruimte voor zorgwoningen, die zijn ook nodig gelet op het feit dat we steeds ouder worden. Het Lover is dan weer geschikt voor een mix van jong en oud, huur en koop. Mooi gelegen tegen het Evenemententerrein. De grootste slagen moeten gemaakt worden op Loverbosch. Fase 1 is gereed, fase 2 is in uitvoering en binnenkort start fase 3. Maak nu al plannen voor fasen 4 en 5. Niet afwachten, maar aanpakken.

In Heusden wordt al volop gebouw in Heusden-Oost. De komende jaren moet er gekeken worden naar nieuwe bouwlocaties om naar de toekomst toe het dorp te laten groeien. Ook is er behoefte aan reguliere woningen voor senioren. Een tweede Heidehof, geen tweede Unitashof. Zorg ervoor dat Heusdenaren ook op latere leeftijd in de eigen omgeving kunnen blijven wonen. Tot slot Ommel. Heel simpel verhaal: bouw zoveel mogelijk. Ommel streeft naar 1.000 inwoners extra, ondersteun die wens.

Woonbeleid: ongewenste ontwikkelingen tegengaan, inwoners ruimte bieden

Huizen bouwen is één en enorm belangrijk, maar de gemeente Asten kan meer doen om de woningmarkt te stimuleren. Behoud het anti-speculatiebeding en de zelfbewoningsplicht, zodat huizen niet in de handen komen van beleggers en zij torenhoge huurprijzen vragen. In Den Haag is men bezig met wetgeving om eigen inwoners voorrang te geven bij nieuwe woningen. Komt het zover, grijp die kans. Niet onbelangrijk: ontwikkel als gemeente zelf woningbouwprojecten. Als projectontwikkelaars dat doen, dan is er geen of weinig ruimte om te sturen op bijvoorbeeld de woningprijzen. In deze gekke woningmarkt moet de overheid meer doen om excessen te voorkomen. En als het gaat om tijdelijke of circulaire woningen: ga het proberen. Waarom geen pilotproject met tiny houses. Het kan een oplossing zijn voor tientallen jongeren die nu noodgedwongen thuis of elders wonen.

Als inwoners bouwen, laat ze dan ook naar eigen inzicht bouwen. Geen standaardprojecten, maar projecten waarbij inwoners zelf de ruimte krijgen om hun ideale woning en wijk in te richten. Stimuleer ook het bouwen in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en maak met woningcorporaties afspraken voor de bouw van woningen. Er moeten ook genoeg sociale huurwoningen zijn, zodat iedereen een thuis heeft in Asten, Heusden of Ommel.