Mooie en groene openbare ruimte: visitekaartje van Asten

Het persoonlijk geluk van iemand hangt af van zijn of haar eigen gezondheid, een gezonde financiële positie, maar ook van een fijne woon-, werk- en leefomgeving. De openbare ruimte is in zekere zin ook het visitekaartje van de gemeente Asten: als het er goed uitziet, dan verblijven mensen er ook graag. Onze gemeente moet zich verder ontwikkelen tot een prachtige groene woonomgeving en daarbij hoort de openbare ruimte die netjes en veilig is.

Meer groen: centrum en evenemententerrein

Een groene omgeving spreekt mensen aan. Het centrum van Asten is teveel steen geworden. Dat tast het dorpse karakter aan, maar heeft ook een negatief effect op het voorkomen van klimaatproblemen: wateroverlast en hittestress. Om die reden moet Asten meer groen toevoegen in het centrum. Dat kan door op het Koningsplein en de Markt bomen, struiken en bloemen toe te voegen. Het Burgemeester Ploegmakerspark verdient na jaren uitstel eindelijk een renovatie. Het evenemententerrein is 12 hectare groot, maar is een allegaartje. Dit terrein moet worden ingericht als een echt dorpspark met flora en fauna, wandel- en fietspaden, plekken om te sporten en te ontspannen. En waarom niet kijken in woonwijken naar meer groen en biodiversiteit door zogenaamde geveltuintjes te stimuleren.

Speelterreinen

De gemeente moet inwoners stimuleren om elkaar buiten op te zoeken, stimuleren dat kinderen buiten in de eigen omgeving met elkaar kunnen spelen. Door Asten, Heusden en Ommel verspreid liggen speelveldjes die lang niet altijd worden gebruikt. Soms is er juist een gebrek aan. Op verschillende plekken wordt nu met de buurtverenigingen gekeken naar het opknappen of verplaatsen van deze terreinen (kleinschalige burgerinitiatieven). Als buurtverenigingen zich niet zelf melden, dan kan de gemeente daar ook initiatief in nemen. Het zou ook goed zijn als de gemeente met Prodas en PlatOO als basisschoolorganisaties kijkt naar het groen inrichten van speelterreinen.

Afval en duurzaamheid

Met enige regelmaat zijn er discussies over de kosten van afval: de prijzen aan de milieustraat of de kosten van de groene of grijze kliko. De gemeente vraagt aan inwoners de daadwerkelijke gemaakte kosten. Er wordt geen geld mee verdiend, zoals met de onroerende zaakbelasting (OZB) wel het geval is. Het is alleen de vraag hoe de kosten worden verdeeld. Feitelijk zijn er twee opties: of het vastrecht is een hoog bedrag en inwoners kunnen naar hartenlust afval weggooien of het vastrecht is laag en men betaalt per gebruik (de vervuiler betaalt-principe). Dat laatste is eerlijk, maar leidt doorgaans ook tot beter gedrag: afval scheiden, minder afval produceren. Op die manier blijven de kosten voor de gemeente laag en daarmee ook voor de gemiddelde inwoner. Het principe de vervuiler betaalt doet bij verreweg van de meeste inwoners pijn, als men die ene keer bij de milieustraat is, maar is aanzienlijk goedkoper dan het proces in andere gemeenten.

Het ontbreekt vooralsnog in de gemeente Asten aan echt beleid op het gebied van duurzaamheid. Wat wil men met afval? Met de inzameling van oud papier? Met de kringloopwinkels? Ondersteuning richting Samen Asten Schoon (SAS). Et cetera. Komend jaar moet daar in een goed participatietraject met inwoners een keuze in worden gemaakt, zodat iedereen weet wat er speelt en welke (eerlijke) keuzes er gemaakt worden. Ondertussen worden er goede stappen gemaakt: het plaatsen van ondergrondse glas- en luiercontainers, het ondersteunen van SAS, het plaatsen van kroonringen voor het PMD-afval. Zo wordt de openbare buitenruimte in Asten mooier, schoner, veiliger en groener.