Belangrijke ontwikkelingen in onderwijsland

Tijdens de laatste commissievergadering Burgers van deze raadsperiode heeft wethouder John Bankers een toelichting gegeven op ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting in Asten. Er staat de komende periode veel te gebeuren.

Constructief overleg

Enige tijd was er geen goed overleg tussen de gemeente Asten en onderwijsorganisatie PlatOO. Met het aantreden van een nieuwe (interim)bestuurder zijn de verhoudingen verbeterd. Er wordt opnieuw constructief overleg gevoerd tussen de gemeente, PlatOO en onderwijsorganisatie Prodas. De partijen gaan samen kijken naar wat er nodig is op het gebied van onderwijshuisvesting om kwalitatief goed onderwijs in Asten, Heusden en Ommel te bieden.

Ontwikkelingen bij de scholen

PlatOO is voornemens om de locatie van het Toverkruid in Asten te sluiten. PlatOO kijkt met ouders of de kinderen de overstap kunnen maken naar bijvoorbeeld de locatie van dezelfde school in Ommel. De gemeente speelt hier geen rol in. Het is aan PlatOO en de ouders. De gemeente wil wel meedenken om geld beschikbaar te stellen voor het onderhoud van de school in Ommel. Dit geld is eerder toegezegd bij het vaststellen van het grote onderwijsplan (SHP) in 2018.

PlatOO wil daarnaast de Horizon uitbreiden. De gemeente heeft die aanvraag in behandeling. Alle aanvragen voor onderwijshuisvesting moeten wettelijk op 1 februari van een jaar bij de gemeente zijn ingediend. Daarna gaan de gemeente en de schoolorganisatie verder in overleg over deze aanvraag.

Bij Prodas zijn ondertussen twee scholen in aanbouw. Voor basisschool Voordeldonk worden nu tekeningen gemaakt, die zijn mogelijk in april bekend. De bouw kan dan na de zomer starten. In de tussentijd gaan de kinderen tijdelijk naar de leegstaande locatie van het Lover. Bij de Voordeldonk wordt ook met ouders, omwonenden en leerkrachten gekeken naar een verkeersveilige situatie.

De school aan de Beatrixlaan, Lalobo als werknaam, krijgt heel snel een eigen naam. Op 24 februari wordt de naam en het bouwbord onthuld. Daarna start de bouw. Eind 2022 staat er dan een nieuw schoolgebouw gericht op de toekomst.