Voorzieningen op orde: centra, scholen, sportaccommodaties en gemeenschapshuizen

Bestuurlijk wordt nog wel eens gesproken over het voorzieningenniveau. Geen alledaags woord maar met enige uitleg wordt in één moment duidelijk waarom hier zoveel waarde aan wordt gehecht. Het gaat namelijk om het winkel- en horecaanbod in de gemeente, de beschikbaarheid van sportaccommodaties, gemeenschapshuizen en goede scholen. Kortom, allemaal gebouwen die het aantrekkelijk maken om in een gemeente te wonen.

Centrum van Asten, Heusden en Ommel

Met inwoners en ondernemers wordt komend jaar gewerkt aan een nieuwe centrumvisie. Dat is hard nodig. Leegstand komt gelukkig weinig voor, maar het koopgedrag van inwoners verandert. Wachten tot problemen zich voordoen is geen goede oplossing. Daarnaast is het de vraag in hoeverre Corona erin heeft gehakt bij winkeliers en horecazaken. Dit is het moment om te kijken of en zo ja hoe het centrum moet worden aangepast. Het moet in ieder geval een bruisende plek blijven met de voor Asten traditioneel goed lopende horeca en diverse evenementen. In lijn met andere gemeente kan het ook raadzaam zijn om winkels, woningen en andere initiatieven in het centrum te combineren, zodat er altijd wat te beleven is.

In Heusden en Ommel spelen soortgelijke vraagstukken. Beide kerkdorpen zijn of willen met inwoners aan de slag om een gedegen toekomstvisie op te stellen. Daar hoort ook een goede centrumontwikkeling bij. Het is goed om die plannen af te wachten en daar als overheid over in gesprek te gaan.

Sportvoorzieningen

Sportvoorzieningen zijn vrijwel allemaal geprivatiseerd. Met verenigingen moet wel gekeken worden naar het onderhoud van de parken, maar verder zijn de verenigingen aan zet. Dat geldt nadrukkelijk niet voor de Schop en sporthal de Schoolstraat. Beide sporthallen zijn versleten. In de komende jaren moet gezocht worden naar een alternatieve locatie. Passend bij Asten is een multifunctioneel pand, waar ruimte is voor sport en evenementen, waar een zwembad aanwezig is (basisvoorziening voor jong en oud in Asten). De door onderwijsorganisaties en sportverenigingen geopperde locatie in de buurt van de Beatrixlaan is een interessante: gezamenlijk gebruik, inpasbaar, goed te nemen verkeersveiligheidsmaatregelen.

Gemeenschapshuizen

Na het Hart van Heuze en de Kluis krijgt ook Asten nu een nieuw gemeenschapshuis. Buitengewoon positief is dat het bestuur bestaat uit Astenaren, die van wanten weten en draagvlak hebben onder de (grote) gebruikers van het pand. Het is aan hen om net als eerder in Heusden en Ommel is gebeurt van het nieuwe gemeenschapshuis een succes te maken.

Scholen

De voorbije jaren is hard gewerkt aan de realisatie van nieuwe of gerenoveerde scholen. Basisschool Voordeldonk wordt vernieuwd, bij de Beatrixlaan komt een nieuwe basisschool ter vervanging van het Lover, de Bonifatiusschool en de Lambertusschool. In Ommel is de school behouden en Heusden heeft een schoolgebouw met voldoende groeimogelijkheden. Daar bovenop is de middelbare school het Varendonck College schitterend gerenoveerd. Het is geen geheim dat het Strategisch Huisvestingsplan (SHP, looptijd tot 2028) daarmee grotendeels maar niet volledig is uitgevoerd. Met PlatOO en Prodas moet de gemeente in constructief overleg blijven om passende onderwijshuisvesting te bieden: goede spreiding over Asten en met verschillende leerconcepten zodat er voor ouders ook iets te kiezen valt.