Mobiliteit: Asten bereikbaar en verkeersveilig

De ligging en de bereikbaarheid van een gemeente zijn van groot belang. Deze factoren bepalen voor een belangrijk gedeelte om men zich er wil vestigen en dat vertaalt zich weer in een sterkere lokale economie, een bruisend verenigingsleven en een gemeente waar wat te beleven valt. Kortom, investeringen in de bereikbaarheid van Asten, Heusden en Ommel zijn cruciaal voor onze toekomst. Verkeersveiligheid moet daarbij altijd in acht worden genomen. Primaire taak voor de overheid om dat voor inwoners goed te regelen.

Bereikbaarheid over de weg: A67 en N279

Asten is gunstig gelegen. Aan de A67 en de N279 en in een economisch sterke regio. Met de auto is het centrum van Eindhoven in 25 minuten te bereiken. Binnen één uur rijden liggen tal van grote steden in Nederland, België en Duitsland. Althans, als er doorgereden kan worden. Daar wringt regelmatig de schoen. De A67 wordt massaal gebruikt door vrachtverkeer van de havens in Antwerpen en Rotterdam naar het Roergebied en andersom. Hierdoor ontstaan in de ochtend- en avondspits vaak files én er gebeuren relatief vaak ongelukken met vrachtauto’s. De regio Zuidoost Brabant en Asten door haar ligging in het bijzonder zijn gebaat bij grote investeringen in de A67 en de N279. De wegen moeten worden verbreed en verkeersveiliger worden gemaakt.

Alternatieven: het openbaar vervoer en de fiets?

Regionaal wordt steeds meer gesproken over de mobiliteitstransitie: uit de auto en in plaats daarvan de fiets of het openbaar vervoer pakken. Een prima ontwikkeling om het overbelaste wegennet aan te pakken en meer duurzame alternatieven te gebruiken. Het is alleen de vraag of dit voor Asten werkt. Investeringen in snelfietspaden vanuit Eindhoven naar Asten zijn duur. Hetzelfde geldt voor het rendabel maken van het openbaar vervoer. Sterker nog, als de ontwikkelingen zich doorzetten, dan kan de auto zo maar eens het meest duurzame en meest efficiënte vervoermiddel blijven. Kijk daarom naar wat een gemeente nodig heeft om goed bereikbaar te blijven. Pas maatwerk toe en investeer in de meest efficiënte en effectieve maatregelen. Dat kan de fiets of het openbaar vervoer zijn, maar dat hoeft niet. De huidige dienstverlening van het openbaar vervoer moet minimaal overeind blijven om iedereen, ook mensen zonder eigen auto, van en naar Asten te laten reizen.

Verkeersveiligheid

De gemeente gaat vooral over de verkeersveiligheid binnen de gemeentegrenzen. Daar wordt volop geïnvesteerd in meer veilige routes van en naar bijvoorbeeld schoollocaties, sportverenigingen en rondom voorzieningen voor senioren. De voorbije jaren alleen al op de Beatrixlaan, de Logtenstraat, de Prins Bernhardstraat en de centrumring (invoering 30 kilometer per uur). Binnen nu en afzienbare tijd starten werkzaamheden aan de Wolfsberg, Voordeldonk, Voorste Heusden en de Wilhelminastraat. Bovendien zijn fietspaden aan de Gezandebaan en Meijelseweg aangelegd en volgt snel het brede fietspad aan de Dijkstraat en de aanleg van rotondes bij de Buizerdweg-N279 en bij de Schoolstraat-Molenstraat. Alleen richting het industrieterrein van Helmond achter Ommel ligt nog een opgave om de fietsveiligheid te verbeteren.

Toekomstige opgave

Recent is een tussentijdse evaluatie van het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan (GVVP) uitgevoerd. Dit GVVP loopt van 2015 tot en met 2025. 99% van de taken is al opgepakt en/of uitgevoerd. Eén nieuw element kwam wel naar voren: de laadinfrastructuur. Ook Asten moet de komende jaren met inwoners en ondernemers plannen maken om de transitie naar meer elektrisch rijden te faciliteren.