N279: Teleurstelling omzetten in perspectief

De Raad van State vernietigde onlangs het plan van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant voor de N279. Voor de inwoners en ondernemers van onze gemeente is dat een hard gelag. Er wordt nu gekeken naar een gefaseerde aanpak. Kostbare tijd gaat sowieso verloren. Hopelijk levert nieuw onderzoek ook iets op: 2×2.

Begrip voor tegengeluid

Vooropgesteld is er bij ons begrip voor de bezwaarmakers tegen de oorspronkelijke plannen voor de N279. Het is een groot goed in Nederland dat inwoners via de rechterlijke macht beschermd (kunnen) worden tegen de overheid. Tegelijkertijd is de uitspraak van de Raad van State voor de gemeente Asten in ieder geval op korte termijn nadelig.

Belang voor Asten, haar inwoners en ondernemers

Als gemeente investeren wij nadrukkelijk in de toekomst van ons dorp: nieuwe gemeenschapshuizen, nieuwe scholen, de bouw van woonwijken. Dat alles is erop gericht om een aantrekkelijke en groene woongemeente te zijn in de Peel op slechts een steenworp afstand van een van de belangrijkste economische pijlers van het land: Brainport. Een belangrijke voorwaarde voor inwoners en bedrijven om zich in een gemeente te vestigen, dat is de bereikbaarheid. Asten heeft geen treinstation en is dus voor haar bereikbaarheid afhankelijk van de snelweg A67 en provinciale weg N279. Opwaardering van de N279 is voor de toekomst van ons dorp dus van groot belang.

Ook de Peelregio profiteert mee

Maar niet alleen voor de gemeente Asten is een goede N279 een oplossing. De hele regio zou hiervan profiteren. Het vele vrachtverkeer tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam en het Roergebied maakt van de A67 een drukke en soms gevaarlijke weg. In de spits slibben de wegen tussen Asten en Eindhoven dicht: er staat file op de A67, binnendoor via de N270 is het niet veel beter. Wellicht biedt het vele thuiswerken tijdens en na Corona wat soelaas, maar daar staat de grote schaalsprong in woningen in de regio Eindhoven tegenover. Kortom, dit probleem blijft. Er moet echt iet structureels gebeuren om de bereikbaarheid aan de Oostelijke zijde van de Metropoolregio Eindhoven te verbeteren en daarmee de gehele regio.

Als de N279 vanaf Asten een volwaardig alternatief wordt voor de A67, dan vermindert dit de druk op de A67. Vrachtwagens en personenauto’s kiezen dan minder snel voor de lus om Eindhoven, maar steken bij Asten af in de richting van Den Bosch. Sinds de invoering van de maximum snelheid van 100 kilometer per uur is dat al een sneller alternatief. Als de N279 straks fasegewijs is voorzien van ongelijkvloerse kruisingen gaat deze ontwikkeling helemaal een vlucht nemen. Meer verkeer op een verbeterde N279 betekent minder sluipverkeer binnendoor, betekent minder files op de A67 en aansluitend op de A2 en N2 bij Eindhoven.

Vervolg: 2×2 mogelijk?

Er komen nieuwe verkeerstellingen. Neem deze ontwikkelingen mee. Waardeer de N279 als het kan op naar 2 x 2 rijbanen en pak het knooppunt A67-N279 bij Asten goed aan. Realiseer een volwaardig alternatief voor de drukke en onveilige A67. Niet alleen voor de bereikbaarheid en de toekomst van Asten, ook die van andere Peelgemeenten en de Metropoolregio Eindhoven.