Betrouwbare overheid: doen wat je zegt, zeggen wat je doet

Het is eigenlijk gek dat een betrouwbare overheid onderwerp van gesprek is. Inwoners moeten kunnen vertrouwen op een overheid, die doet wat wordt gezegd en zegt wat er gedaan is. Het is echt aan de overheid om zo open mogelijk te communiceren en er alles aan te doen om de boodschap bij de inwoner te krijgen. Niet onbelangrijk hierbij: betrek de inwoner zoveel mogelijk. Niet iedere inwoner zal over ieder onderwerp mee willen praten, maar geef in ieder geval de ruimte om te kunnen participeren.

Bruggen slaan

Het vertrouwen in de politiek wisselt de laatste jaren sterk. Discussies in de landelijke politiek of affaires als de toeslagenaffaire dragen daar in negatieve zin aan bij. Sowieso wordt al langere tijd door inwoners een kloof ervaren tussen de overheid en de gemeenschap. De gemeente en de lokale politiek kunnen alleen goed functioneren als inwoners juist vertrouwen hebben in de gemeentelijke aanpak en mee willen helpen om de kernen Asten, Heusden en Ommel nog leefbaarder te maken. Inwoners moeten kunnen rekenen op een betrokken overheid die zichtbaar en benaderbaar is en zorgt voor een veilige leefomgeving. Juist de lokale overheid, die het dichtste bij de inwoner staat, heeft de taak de brug met inwoners te slaan.

Vitale democratie

Bij projecten en het maken van beleid moet de gemeente Asten actief de verbinding zoeken met inwoners en hen vragen om inbreng. De houding van de gemeente moet positief kritisch zijn: ja mits, in plaats van nee tenzij. De ervaring leert ook dat inwoners bij veel zaken actief betrokken willen zijn. Zeker als die onderwerpen hen raken. Denk hierbij aan het participatietraject rondom de komst van een nieuw gemeenschapshuis of projectgroepen die worden geformeerd bij de aanleg van nieuwe straten. Het mooie van participatie is dat inwoners niet alleen gehoord worden, maar de plannen kwalitatief ook sterker worden. Per slot van rekening zit er een schat aan kennis en ervaring onder de Astense inwoners en die kennis en ervaring helpen plannen verder.

Het begint bij jezelf

Het vertrouwen in de overheid is een breed begrip en het is daarbij goed om de landelijke, provinciale en lokale overheid van elkaar te scheiden. Natuurlijk is er één overheid, maar de invloed vanuit Asten op het handelen in Den Haag of Den Bosch is beperkt. Begin daarom met het versterken van het vertrouwen in de politiek op lokaal niveau. Durf ambitie uit te stralen, neem inwoners mee in ontwikkelingen, luister oprecht naar hun ideeën en opmerkingen, maak heldere keuzes en leg ze uit. Uiteindelijk blijft politiek het maken van keuzes en daarbij kan niet iedereen tevreden worden gesteld, maar iedereen verdient wel een gelijke behandeling en een eerlijk antwoord.