John Bankers lijsttrekker CDA Asten-Heusden-Ommel

John Bankers is lijsttrekker voor het CDA Asten-Heusden-Ommel bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De leden van de CDA-afdeling stemden op dinsdag 14 september unaniem in met de voordracht van Bankers vanuit het bestuur.

Huidige wethouder

Bankers (39) is wethouder in de gemeente Asten sinds 14 april 2020. Hij is onder andere verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, het buitengebied, mobiliteit, klimaat en energie, natuur en milieu en onderwijshuisvesting. Voordat hij werd benoemd als wethouder maakte Bankers tien jaar deel uit van de gemeenteraad van Asten, waarvan zes jaar als fractievoorzitter. Tussen maart 2019 en september 2020 zat hij namens het CDA ook in de Provinciale Staten van Noord-Brabant.

Voordracht van het CDA-bestuur

Het bestuur van het CDA-Asten-Heusden-Ommel nam het advies over van de vertrouwenscommissie om Bankers voor te dragen als lijsttrekker. De vertrouwenscommissie heeft als taak gesprekken te voeren met mogelijke kandidaten en een advies hierover uit te brengen aan het afdelingsbestuur. In het advies stond: “de vertrouwenscommissie is unaniem in haar advies aan het bestuur, de CDA afdeling Asten- Heusden-Ommel heeft een uitstekende kandidaat lijsttrekker in de persoon van John Bankers. In de sollicitatieprocedure heeft de vertrouwenscommissie een helder en positief beeld gekregen van de kwaliteiten van de heer John Bankers”.

Zin in

Bankers is blij met het vertrouwen vanuit de afdeling: “Als CDA hebben we bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen een heel mooi resultaat neergezet. Het is ons doel om dat resultaat te evenaren met een goede kandidatenlijst en een aansprekend verkiezingsprogramma. Ik kijk er naar uit om daar als lijsttrekker mijn bijdrage aan te leveren”.