Verbeterde Beatrixlaan nagenoeg gereed

Vanwege de komst van basisschool Lalobo moest de Beatrixlaan op de schop. Daarbij worden ook verkeersmaatregelen genomen bij het Varendonck College én wordt de parkeerproblematiek in het gebied aangepakt. De gemeenteraad stelde hier eerder bijna 1 miljoen Euro voor beschikbaar. De werkzaamheden zijn in oktober 2021 gestart. Kort voor het einde van het kalenderjaar is de weg opnieuw open gegaan. En met resultaat!

Nieuwe situatie

In de nieuwe situatie is de weg versmald, zijn er vrij liggende trottoirs en fietspaden aangelegd, verkeersdrempels toegevoegd en de parkeercapaciteit bij NWC met tientallen parkeerplaatsen vergroot. Nadat de basisschool in 2022 wordt gebouwd komt er later ook een grote parkeerplaats tussen basisschool Lalobo en het Varendonck College.

Resultaat van goede samenwerking

Wethouder Bankers: “De Beatrixlaan is een drukke weg met woonwerkverkeer, schoolgaande jeugd en sporters richting NWC, HCAS en Klimop. Met de komst van de Lalobo-school was het echt de hoogste tijd om de straat opnieuw in te richten. De voorbereidingen zijn een voorbeeld van een prima samenwerking en een dito resultaat. Onze projectleider is het gesprek aangegaan met ouders, leerkrachten, directie van de school en omwonenden. Allemaal hebben ze inspraak gehad in het uiteindelijke ontwerp. Daarmee kan het ontwerp op draagvlak rekenen en is de omgeving van de Beatrixlaan veranderd in een mooi en veilige entree van Asten”.