De openbare orde en veiligheid is in beginsel een taak voor het openbaar ministerie en de gemeenten, maar in sommige gevallen is de provincie een welkome partner. Dat geldt voor de verkeersveiligheid, maar ook bij aan drugs gerelateerde criminaliteit. Met een moeilijk woord ondermijning. Regelmatig duiken er berichten in regionale media op: drugsdumpingen in het buitengebied of nu ook in steden, sluiten van woningen vanwege de vondst van hennep. De provincie kan en moet helpen om ondermijning tegen te gaan.

  • Drugsdumpingen: als iemand toevallig restafval van de productie van drugs op jouw perceel loost, dan draai je (deels) op voor de kosten. Het CDA wil daar een einde aan maken. De overheid moet voortaan 100% opdraaien voor de kosten. Als criminelen worden opgepakt en zij worden ‘geplukt’ (terugbetalen van geld), dan moet dit geld worden ingezet om de kosten van drugsdumpingen te compenseren.
  • Meer personele inzet: de provincie draagt nu financieel bij aan de Taskforce Brabant Zeeland en het Brabants Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). Deze twee instanties helpen bij de strijd tegen de drugs gerelateerde criminaliteit. De provincie moet hier geld beschikbaar voor blijven stellen. Daarnaast moet de provincie investeren in handhaving van bedrijventerreinen en het buitengebied, zodat de pakkans toeneemt én in Den Haag lobbyen voor voldoende recherche en wijkagenten in Brabant. De criminaliteit heeft zich verplaatst van de Randstand naar Brabant, dan moet de inzet van politie volgen.