Someren
Tussen de gemeenten Someren en Asten bestaat een gezonde rivaliteit over welke kant van het kanaal het beste is, maar in werkelijkheid is er meer dat onze gemeenten verbindt dan scheidt. Someren staat er goed voor. De voorbije jaren is de gemeente sterk gegroeid. Met bouwontwikkelingen als Waterdael heeft de gemeente Someren een belangrijke stap gezet voor de toekomst. Dat biedt de gemeente ook kansen om zich te richten op andere doelen: het verder stimuleren van de economie, duurzaamheid of het bevorderen van de veiligheid. Thema’s waar de provincie een positieve bijdrage aan kan leveren.

Als het gaat om de economie, dan wordt er in Someren flink aan de weg getimmerd. De gemeente heeft een groot MKB, het industriegebied is uitgebreid, de agrarische sector ontwikkelt zich en er zijn volop plannen om ook van het toerisme een sterke economische pijler te maken. De provincie kan daar op een aantal manieren aan bijdragen. Allereerst stopt de provincie veel geld in de economie. Someren ligt in de Peelregio en daarmee ook in de Brainportregio. De provincie moet blijven investeren in Brainport als krachtigste economie van Brabant. Daarnaast en voor Someren misschien wel net zo belangrijk: bij alle economische ontwikkelingen speelt de ruimtelijke ordening een belangrijke rol: wat staan we wel en niet toe op een plek? Daar gaat de gemeente over, maar zeker ook de provincie. Kortom, de provincie moet gemeenten – mits en goede plannen liggen – de ruimte bieden om zich te ontwikkelen in het MKB, in de agrarische sector en in het toerisme.

Someren heeft een hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid. Thema’s als energie en klimaat staan op de politieke agenda en op de agenda van inwoners. Het CDA wil dat initiatieven en coöperaties – ook die op het gebied van duurzaamheid – door de provincie worden ondersteund. Het is een utopie om te denken, dat men in het provinciehuis in Den Bosch het beste weet, wat er overal in de provincie speelt. Daarom moet de provincie zich dienstverlenend opstellen richting gemeenten. Als er gemeenten zijn die de hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid willen realiseren, dan moet de provincie er op de eerste plaats zijn door hen de (regel)ruimte te geven en aanvullend bij goede plannen, die plannen financieel ondersteunen.

Als inwoner al een beeld hebben van de provincie Noord-Brabant en waar de provincie over beslist, dan wordt veiligheid waarschijnlijk niet als eerste genoemd. Dat is op zich ook niet vreemd. Veiligheid is een taak van het Rijk, het Openbaar Ministerie en van gemeenten, maar er is één uitzondering: als het gaat over ondermijning en drugsgerelateerde criminaliteit. Steeds meer criminelen vestigen zich in Brabant, omdat ze in een zoek en een vlucht de grens over zijn. Het resultaat: drugsdumpingen in het buitengebied, huizen die worden gesloten na het oprollen van een hennepplantage. Someren ligt voor criminelen ook ‘gunstig’: tegen de Limburgse grens aan en via de buurgemeenten zijn ze zo in Duitsland of België. Het CDA wil dat de provincie meer geld investeert in de aanpak van deze vorm van criminaliteit. Op die manier worden gemeenten ontlast. Daarnaast moet de overheid voortaan opdraaien voor de kosten van drugsdumpingen. Nu worden de kosten nog grotendeels verhaald op de persoon van wie het terrein is, terwijl die persoon er niets aan kan doen. Tot slot kan de provincie bijdragen door handhavers aan te stellen voor de controle van bedrijventerreinen en het uitgestrekte natuur- en buitengebied.