Provincie Brabant

De provincie is een onmisbare schakel tussen de landelijke overheid en gemeenten. Enerzijds omdat het rijk te ver afstaat van regio’s om echt te weten wat daar leeft en anderzijds, omdat sommige onderwerpen het gemeentelijke belang overstijgen. Denk daarbij aan de bereikbaarheid of de economie van een regio, de aanpak van de georganiseerde criminaliteit of de vraag hoe wij onze dorpen en steden leefbaar en vitaal houden. Omdat ik wil dat alle regio’s in Noord-Brabant en voor mij de Peelregio in het bijzonder worden gehoord in Den Bosch, heb ik mij in maart 2019 verkiesbaar gesteld voor de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Dankzij ruim 4.800 stemmen ben ik met voorkeur gekozen. Dat mooie mandaat wil ik in deze periode waarmaken.

Noord-Brabant heeft veel te bieden; de provincie leent zich prima om te wonen, werken en recreëren. Maar er zijn ook uitdagingen. De komende jaren moet worden geïnvesteerd in de bereikbaarheid van regio’s. Dat betekent meer aandacht voor wegen, fietspaden en het openbaar vervoer. Daarnaast moeten we werk maken van de transformatie van het buitengebied, zorgen dat er meer woningen komen in heel Brabant zodat het huisvestingsprobleem verdwijnt én de strijd tegen ondermijning harder voeren. Omdat inwoners en gemeenten doorgaans het beste weten wat er speelt in een gebied, ben ik voorstander van een faciliterende en stimulerende provinciale overheid. De provincie moet niet van bovenaf regels opleggen, maar naast inwoner en gemeenten staan om samen uitdagingen op te pakken. 

Wilt u meer weten over de provinciale politiek of iets kenbaar maken? Wilt u langskomen op het provinciehuis in Den Bosch of de CDA-fractie uitnodigen voor een werkbezoek? Neemt u gerust contact met mij op via onderstaande contactgegevens. 

John Bankers
T: 06 – 28 95 41 08 

E: jbankers@psbrabant.nl

I: www.cdabrabant.nl