Leefbaarheid in de kernen

De provincie heeft vooral taken, die te maken hebben met de fysieke leefomgeving: wegen, openbaar vervoer, landbouw en natuur. Maar in de optiek van het CDA doet de provincie meer. Brabant is bekend om de gezelligheid, het hechte verenigingsleven en evenementen zoals carnaval. Brabant heeft zijn eigen identiteit en die moet je behouden en stimuleren. Concreet voor onze regio: we moeten ervoor zorgen, dat de leefbaarheid in kernen goed blijft. Voor iedereen. Dat betekent voldoende woningen voor jongeren, goed beleid voor senioren en krachtige gemeenschappen.

  • Woningen voor jongeren: de provincie bepaalt hoeveel woningen iedere gemeente jaarlijks mag bouwen. Als we niet opletten, dan gaat alle capaciteit naar de grote steden. Er moet gebouwd blijven worden in alle kernen van Deurne, Asten en Someren met speciale aandacht voor betaalbare woningen voor jongeren. Zonder jeugd geen toekomst, geen voorzieningen, geen verenigingen. Geef jongeren de kans om in het eigen dorp een woning te bouwen of kopen (eventueel met behulp van een starterslening).
  • Goed zijn voor onze senioren: als gevolg van de vergrijzing stijgt het aantal senioren de komende jaren sterk. De provincie kan bijdragen aan integraal ouderenbeleid door bijvoorbeeld: nauw samen te werken met de ouderenbonden, mee te werken aan de uitvoering van het Pact voor de ouderenzorg, het openbaar vervoer te behouden in buurten en kernen, kleinschalige woonvormen voor ouderen mogelijk maken, zorgcoöperaties en zorggemeenschappen ondersteunen, ruimer beleid voor mantelzorgwoningen toestaan of subsidie beschikbaar stellen voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO, subsidie voor kleinschalige bouwprojecten van senioren zelf). Met deze maatregelen kunnen senioren in de eigen vertrouwde omgeving blijven wonen, als zij dat willen. Kortom, goed zijn voor onze ouderen.

Lokale media ondersteunen: de provinciale omroep had eens de slogan: ‘en je weet wat hier leeft’. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van wat er in onze gemeenten speelt. Dat versterkt de onderlinge betrokkenheid en vergroot de leefbaarheid. Kijk naar het aantal lezers en volgers van bijvoorbeeld Siris, DMG en het Weekblad voor Deurne, ’t Contact en het Peelbelang. Lokale media spelen een grote rol in de nieuwsvoorziening in onze regio. Er moet in mijn optiek een stimuleringsfonds komen voor lokale media, waardoor deze media behouden blijven of zich zelfs kunnen verbeteren.