De economie draait op volle toeren en dat geldt zeker voor de economie in Zuidoost Brabant. De Brainportregio staat nationaal en internationaal op de kaart. Een goede economie leidt tot meer werkgelegenheid en daarmee welvaart. De economie is niet gebaat bij de regelzucht van de overheid, maar de overheid kan op onderdelen wel helpen om de economie te stimuleren. Een positieve bijdrage te leveren.

  • Lokale ruimte voor bedrijventerreinen: de provincie heeft zeggenschap in waar nieuwe bedrijventerreinen worden ontwikkeld. Er zijn veel lokale bedrijven, die zich in de eigen gemeente willen vestigen en geen zin hebben om te vertrekken naar een groot regionaal industriegebied. De provincie moet oog hebben voor de lokale ondernemer en gemeenten de mogelijkheid bieden om grond uit te geven. Op die manier blijft de werkgelegenheid lokaal behouden en dat scheelt weer in verkeersbewegingen en daarmee sparen we het milieu.
  • Ondernemersloket: er moet bij de provincie een ondernemersloket komen, waar ondernemers terecht kunnen voor ruimtelijke vraagstukken. Nu worden ondernemers nog te vaak van het kastje naar de muur gestuurd op zoek naar antwoorden over wat ze wel en niet mogen, veel administratieve rompslomp bij vergunningsaanvragen of onduidelijkheid bij subsidieverlening. Met dit loket kan de ondernemer zich meer richten op het bedrijf en daarmee de economie en werkgelegenheid in de regio stimuleren in plaats van onnodig veel tijd kwijt zijn met bijzaken.
  • Toerisme: steeds meer geld wordt – ook in de Peelregio – verdiend met toerisme. De provincie kan het aantal toeristen, dat naar Brabant komt, vergroten door meer geld te investeren in de promotie van Brabant. Uiteindelijk heeft ook de Peelregio met haar uitgestrekte natuur, wandel- en fietsroutes en musea genoeg te bieden.