Motivatie

De Peel vormt een belangrijk deel van Brabant. We maken onderdeel uit van de Brainportregio, één van de belangrijkste motoren van de Nederlandse economie. De regio levert via de agrarische sector een grote bijdrage aan de voedselproductie in ons land én we beschikken over belangrijke natuurgebieden. In de verschillende dorpen en kernen is er een sterke gemeenschapszin. Kijk naar de vele verenigingen en coöperaties. De Peel heeft ontzettend veel te bieden, maar tegelijkertijd zijn er genoeg uitdagingen voor de nabije toekomst.

De mobiliteit in de regio is een zorgpunt. Wegen slibben door de aantrekkende economie dicht. Het aantal ongelukken op de A67 en provinciale wegen is relatief hoog. Het openbaar vervoer is steeds meer gericht op snelle verbindingen tussen grote Nederlandse steden, waarbij de bereikbaarheid van kleine kernen onder druk komt te staan. Een ander vraagstuk is de toekomst van het buitengebied. In de komende tien jaar stoppen veel agrarische bedrijven. Hoe ziet ons uitgestrekte buitengebied er straks uit? Hoe willen wij hier invulling aan geven in plaats van het gebied te laten verpauperen? Hoe kunnen boeren goed hun boterham verdienen en hebben we oog voor de omgeving, natuur, gezondheid? En als we het over grote vraagstukken hebben: hoe zorgen we ervoor dat er voldoende woningen zijn voor jongeren in de Peelregio, zodat ze hier kunnen blijven wonen? En hoe zorgen we ervoor dat senioren een passende woning hebben in het eigen dorp?

Het zijn allemaal vraagstukken, waar de provinciale politiek over besluit. De voorbije jaren was de Peelregio nauwelijks vertegenwoordigd in de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Of het nu ging om het buitengebied, de N279 en de N270 of het onder water zetten van de Peel: men sprak over ons in plaats van dat wijzelf meespraken. Het is tijd dat daar verandering in komt. Het is tijd voor (meer) regionale vertegenwoordiging in de provinciale politiek. Het is tijd voor korte lijnen tussen de Peel en Den Bosch. Om die reden heb ik me kandidaat gesteld voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019 namens het CDA.

En om de korte lijnen kracht bij te zetten. Ik ben voor iedereen in de Peel bereikbaar:

T: 06 – 28 95 41 08

E: johnbankers@hotmail.com

Voor de Peel naar Den Bosch!