Gemeente Asten

Als je door de gemeente wandelt, fiets of rijdt dan is er vrijwel niets, waar de gemeente niet bij is betrokken: van gemeenschapshuizen, scholen en verenigingen tot aan de openbare weg en het groen. De gemeente speelt een rol door het werk zelf uit te voeren, opdracht te geven om iets te realiseren of geld beschikbaar te stellen. Asten beschikt over een sterk verenigingsleven, een goed ondernemersklimaat en mensen kijken nog naar elkaar om. Tegelijkertijd zijn er uitdagingen voor de nabije toekomst. De belangrijkste uitdagingen zijn vastgelegd in de toekomstvisie van de gemeente: de transformatie van het buitengebied, het behoud van vitale kernen, centrumontwikkeling en de realisatie van een klimaatbestendig en energieneutraal Asten.

Raadsleden stemmen maandelijks over projecten, controleren of alles volgens planning verloopt en stellen geld beschikbaar om plannen mogelijk te maken. Maar misschien wel de belangrijkste taak is de rol van volksvertegenwoordiger. De politiek staat best ver van inwoners af en het vertrouwen in de politiek is niet groot. Het is daarom belangrijk om aan mensen uit te leggen, wat er in een gemeente speelt en waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Open en transparant. De gemeente Asten wil inwoners meer betrekken bij besluitvorming, want een vitale democratie luistert naar wat er leeft onder de mensen. Die koers kan ik en kan mijn partij alleen maar ondersteunen. Praat en denk mee om ons Asten nog mooier en leefbaarder te maken ook richting de toekomst.

Binnen de Astense politiek ben ik fractievoorzitter van het CDA, woordvoerder in commissie Burgers en voorzitter van de commissie Algemene Zaken en Control. Ik betrek Astenaren graag bij waar wij mee bezig zijn, dus interesse in de Astense politiek, wil je meer weten over een onderwerp of iets aankaarten? Benader het CDA of mij.

John Bankers

T: 06 – 28 95 41 08

E: johnbankers@hotmail.com

I: www.cda.nl/noord-brabant/asten